O‘zbekiston Respublikasi Imtiyozlar bo‘yicha qonun

10636

(O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1995 y., 9-son, 185-modda; O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2008 y., 52-son, 513-modda)

 

 •  
  I. UMUMIY QOIDALAR
 •  
  II. DAVLAT HOKIMIYaTI VA BOShQARUVI ORGANLARINING KONTsESSIYa MUNOSABATLARINI TARTIBGA SOLIShDAGI VAKOLATLARI
 •  
  III. KONTSESSIYALAR BERISH TARTIBI VA SHARTLARI
 •  
  IV. KONTSESSIYACHINING HUQUQLARI VA MAJBURIYATLARI
 •  
  V BO‘LIM. YAKUNLOVCHI QOIDALAR

O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti I. KARIMOV

Toshkent sh.,

1995 yil 30 avgust,

110-I-son